Gå direkt till textinnehållet
Unikt erbjudande baserat på kostnadseffektivitet och hållbarhet

Arctic Space Technologies bygger rymdcenter i Piteå

Press Release: follow link.

Statligt ägda bolag har länge dominerat rymdindustrin, men under de senaste åren har marknadens efterfrågan drivit på en utveckling som nu kulminerar i en större omställning inom branschen. Nu finns det plats och behov för både statliga och privata aktörer som vill förändra och förbättra världen med hjälp av rymdteknologi.

De flesta människor tänker inte speciellt mycket på rymddata eller varför det är viktigt att kunna kommunicera med satelliter. Det trots att det behövs rymddata för att vi ska kunna utföra vardagliga sysslor som förenklar våra arbetsmoment och vår vardag generellt. Att använda betalsystem, ringa med mobiltelefoner, eller till och med bara koppla av med en tv-serie – allt detta kräver idag rymddata.

Unikt erbjudande baserat på kostnadseffektivitet och hållbarhet

Rymddata används i princip överallt idag. Det betyder dock inte att den genom någon sorts magi når jorden. Den behöver hämtas från satelliter där den samlas med hjälp av antenner som placeras i fördelaktiga lägen på jorden. För satelliter som går i polära omloppsbanor är den bästa placeringen så nära någon av de två polerna som möjligt. Det baserar Arctic Space Technologies en stor del av sitt erbjudande på.

De antennsystem som används för att ta emot data från satelliter utgör en mycket stor investering. Därför vill man som ägare av den data som hämtas få ut så mycket av varje antenn som möjligt. Dessutom finns det starka incitament för att det ska göras så hållbart som möjligt. Även här konkurrerar Arctic Space Technologies med sitt unika erbjudande.

– Det har tidigare inte funnits några alternativa leverantörer i Sverige, utöver statliga, av de tjänster som vi erbjuder. För att vi ska kunna eliminera nästan alla utsläpp i kedjan från det att data hämtas, till att den lagras och vidare tillgängliggörs, har vi ett partnerskap med EcoDataCenter i Piteå, som är världens första klimatpositiva datacenter, berättar Sandra Nilsson, operativ chef på Arctic Space Technologies. Hon fortsätter:

– Globalt sett så står datacenter redan idag för en stor del av världens utsläpp. Om man då tänker sig att den data som lagras till exempel kan vara till för klimatforskning, så är syftet kontraproduktivt. Det vill vi ändra på och tack vare samarbetet vi har byggt upp med EcoDataCenter så kan våra kunder på ett mycket kostnadseffektivt och hållbart sätt hantera och lagra stora mängder data med Piteå som utgångspunkt, samtidigt som utsläppen minskar och systemens hållbarhet ökar.

Bygger hållbart rymdcenter

Arctic Space Technologies etablerades 2019 av fyra ingenjörer, alla med lång erfarenhet från rymdindustrin. Nu har personalstyrkan nära fördubblats och det finns fortfarande ett stort behov av att rekrytera mer kompetens för att säkerställa att alla investeringar som planerats kan genomföras. Kompetensen kommer att rekryteras brett från hela världen.

– Vi bygger ett nytt rymdcenter i Piteå och det gör vi för att det finns ett enormt behov av våra tjänster på den globala marknaden, vi ser redan nu hur vår närvaro gör skillnad. Behovet av fler privata aktörer inom rymdteknologi, som komplement till de statliga, kommer bara att fortsätta öka. Vi bygger ett hållbart rymdcenter, med kraft från Markbygden och med starkt lokalt stöd från underleverantörer, samarbetspartners och inte minst Piteå kommun.

Den första kunden för Arctic Space Technologies blev ett amerikanskt storbolag inom rymdindustrin, Viasat (USA). Samma bolag är fortfarande en av de största kunderna idag, och inom kort kommer åtagandet att förstärkas gentemot kunden. Samtidigt pågår ett enormt utvecklingsprojekt för en annan kund, omfattande över 20 antennsystem.

Dessutom så sker stora satsningar inom andra områden där man kommer att expandera och skapa ytterligare mervärde för diverse kundsegment inom industrin, och bolaget står inför en exponentiell tillväxt de kommande åren. Denna satsning kräver mer kapacitet av företaget och därför söker man nu efter fler partners och medarbetare för att tillsammans bygga framtidens rymdcenter i Piteå.